polityka jakości i ochrony

Ochrona środowiska a surowce wtórne

Do produkcji naszych palet i opakowania używamy drewna. Odpady powstające w postaci wiórów i trocin sprzedajemy ciepłowniom. Produkujemy około pół miliona palet dla klientów takich branż, jak: produkcja tworzyw sztucznych, żywności, budownictwo i mechanika rolnicza. Większość z nich jest przeznaczona na eksport. Lecz na tym nie koniec - odzyskujemy i odsprzedajemy więcej palet niż sami produkujemy. Kiedy paleta jest już wyeksploatowana, zostaje odtransportowana do elektrociepłowni, gdzie jest spalana dając energię cieplną.

Swoje pomieszczenia ogrzewamy ciepłem pochodzącym z wód gruntowych. Wyjaśniając to prosto: pobieramy wodę z głębokości 45 metrów i przesyłamy ją z powrotem na głębokość 85 metrów. Latem pomieszczenia schładza się tą samą wodą, tak zwane chłodzenie przyjazne dla środowiska - bez freonów. Od 2003 roku posiadamy certyfikat ISO 14000-1:2004 w zakresie ochrony środowiska.

 

Jesteśmy członkami Svenskt Returträ AB - organizacji rozwiązującej kwestie odpowiedzialności producentów za opakowania drewniane. Svenskt Returträ zamierza stworzyć system odzyskiwania surowców wtórnych w przemyśle tartacznym i produktów drewnianych, aby spełnić wymagania prawne w zakresie odpowiedzialności nałożonej na producentów. Celem dalekosiężnym jest stworzenie systemu odzyskiwania wszystkich produktów z drewna.

Certyfikat KD/ISPM15 podnosi jakość skrzyń ładunkowych i opakowań drewnianych obecnych na rynku międzynarodowym.
Aby prowadzić eksport towarów poza Unię Europejską w skrzyniach ładunkowych i opakowaniach z drewna, zalecamy nabycie oznakowanych skrzyń i opakowań. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Szwedzkiego Zarządu Rolnictwa.

Certyfikaty ISO


Kiedy coraz większa liczba klientów pytała o certyfikat w zakresie ochrony środowiska, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu certyfikacji zgodnie z normą ISO 14000-1. Proces ten zakończyliśmy w 2003 roku i od tego czasu pracujemy w oparciu o certyfikat ISO 14001:2004. Rok później uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2000.

Polityka firmy


Pracując nad rozwojem produktów i nieustannie wprowadzając ulepszenia musimy spełniać potrzeby i oczekiwania naszych klientów, jednocześnie minimalizując i zapobiegając zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

Nieprzerwanie musimy pracować nad ulepszaniem środowiska, w którym pracują nasi pracownicy oraz przeciwdziałać: chorobom, wypadkom przy pracy, złemu traktowaniu pracowników oraz mobbingowi.

Dzięki ustalonym celom, planom działania i ciągłym usprawnieniom wzmocnimy naszą konkurencyjność.